URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Dnia 30 grudnia 2019 r. zakończono projekt finansowany z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Ludowa i Tradycja”: Muzyczne głębiny jeziora Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz. Realizacja polegała na bezpośrednim przekazie „ mistrz – uczeń”.  
Przedsięwzięcie miało na celu naukę pieśni ludowych z repertuaru Eugenii Zaśkiewicz – docenionej również w Polsce śpiewaczki ludowej, pochodzącej z Hańczy (gmina Przerośl), zamieszkałej w Przerośli. Uczennicą Pani Eugenii była Małgorzata Makowska - pasjonatka, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie folkloru. Jest to drugi tego typu projekt na Suwalszczyźnie w zakresie śpiewu. Oprócz nauki odbył się koncert w duecie w Suwalskim Klubie Seniora i częściowe efekty warsztatów były zaprezentowane podczas Gminnego Balu Seniora.
Biogramy uczestników projektu:
Mistrz - Eugenia Zaśkiewicz (ur. 1940 r.) śpiewaczka ludowa z Przerośli. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej ojciec Antoni Gwiazdowski grał na harmonii Warszawiance, dziadek Władysław Gwiazdowski był śpiewakiem z bogatym repertuarem pieśni nabożnych i pogrzebowych. Współzałożycielka zespołu ludowego "Znaroku" w Przerośli (2000 r.) Doceniana w Polsce - na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobyła następujące nagrody: 2006 III nagroda z zespołem Przeroślaczki w kategorii Duży - Mały 2007 II nagroda w kategorii solista śpiewak 2015 II nagroda z zespołem Znaroku w kategorii zespoły śpiewacze 25 listopada 2018 r. otrzymała od Wójta Gminy Przerośl nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Uczeń - Małgorzata Makowska (ur. 1983 r.) kulturoznawca w zakresie folklorystyki i etnologii, śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury. Na co dzień mieszkanka Suwałk. Od 15 lat praktykuje śpiew tradycyjny "otwartym" głosem jak również grę na tradycyjnych instrumentach ludowych tj. harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek obręczowy, basy. Doświadczenie muzyczne zdobywała od tradycyjnych wiejskich muzykantów i śpiewaków z regionów Suwalszczyzny, Radomszczyzny i Kurpi. Dwukrotna Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2008 r. i 2016 r.) W 2017 roku realizowała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach stypendiów prowadziła badania terenowe tj. wywiady z harmonistami, śpiewaczkami; rejestrowała i uczyła się ich repertuaru, jak również uczyła młodzież ze wsi Buda Ruska gry na w/w instrumentach. Małgorzata Makowska zna bardzo dobrze środowisko lokalne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów związanych z przekazywaniem tradycji muzycznych Suwalszczyzny. Od 2006 r. prowadzi warsztaty dla grup w różnych kategoriach wiekowych w zakresie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPliki do pobrania

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych