URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

 Witamy na stronie internetowej Gminy Przerośl

Gmina Przerośl stanowi gminę wiejska położoną w województwie podlaskim, powiecie suwalskim. Zamieszkiwana jest przez 2984 osoby i zajmuje 12 384 ha. Jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz obejmuje następujące jednostki pomocnicze: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kolonia Przerośl I, Kolonia Przerośl II, Kruszki, Krzywólka, Łanowicze Duże, Łanowicze Małe, Morgi, Olszanka, Pawłówka Nowa, Pawłówka Stara, Prawy Las, Przełomka, Przerośl, Nowa Przerośl, Przystajne, Rakówek, Romanówka, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko.

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Dodano dnia: 2023-11-27

Gmina Przerośl zgodnie z Umową NR DIT-I.3031.19.2023 z dnia 10.05.2023 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 50 000,00 zł.


Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kształtowanie postaw proekologicznych w naszej szkole z inicjatywy Urzędu Gminy Przerośl

Dodano dnia: 2023-11-24

Kształtowanie postaw proekologicznych w naszej szkole z inicjatywy Urzędu Gminy Przerośl. Główne zagadnienia dotyczące segregacji śmieci i propagowania postaw proekologicznych zostały przedstawione całej społeczności szkolnej w formie zajęć prowadzonych przez p. wicedyrektor M.Leszczyńską-Leończuk

Kształtowanie postaw proekologicznych w naszej szkole z inicjatywy Urzędu Gminy Przerośl

Ogłoszenie o naborze wniosków dotacyjnych dot. prac konserwatorskich

Dodano dnia: 2023-11-23

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków dotacyjnych dot. prac konserwatorskich

Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Dodano dnia: 2023-11-14

Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli realizowała zadanie pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) z przeznaczeniem dla OSP w Przerośli”.


Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

Dodano dnia: 2023-11-10

W terminie od dnia 15 grudnia 2023 r. do dnia 12 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

Dodano dnia: 2023-11-07

UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe SZKOLENIE CHEMIZACYJNE uzupełniające (w zakresie  stosowania środków ochrony roślin)

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych