URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Urząd Gminy Przerośl

ul. Rynek 2

16 – 427 Przerośl

tel. (87) 569 10 19

fax. (87) 562 72 32

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1515

www.przerosl.eu

sekretariat@przerosl.eu

ug_przerosl@op.pl

NIP 844-11-25-195

REGON 000539615

Konto: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001


Osoby pełniące funkcje kluczowe:


WÓJT GMINY – Marcin Brzozowski (87) 569 10 19, w. 13, (87) 562 72 33 lub kom. 512 108 298

SEKRETARZ GMINY – Maria Magdalena Bogdan (87) 569 10 19, w 16 lub (87) 562 72 36

SKARBNIK GMINY – Grażyna Franko (87) 569 10 19, w 14 lub (87) 562 72 34


Struktura organizacyjna urzędu:


REFERAT FINANSOWY:

 • Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej (Fn I) Anna Łazarowicz – Kowalewska (87) 569 10 19, w. 14 lub (87) 562 72 34
 • Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, płac i rozliczeń (Fn II) Wioletta Pietrzak (87) 569 10 19, w. 27 lub (87) 562 72 47
 • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (Fn III) Teresa Kramkowska (87) 569 10 19, w. 27 lub (87) 562 72 47


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 • Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności  (USC) Irena Best (87) 569 10 19, w. 25 lub (87) 562 72 45
 • Stanowisko pracy do spraw obsługi rady gminy i pozamilitarnych ogniw obronnych (Oc) Magdalena Jodziewicz (87) 569 10 19, w. 21 lub (87) 562 72 41
 • Stanowisko pracy do spraw ogólno organizacyjnych (Or) Iwona Tertel (87) 569 10 19 lub (87) 562 72 30
 • Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego (Rg) Teresa Boguszewska (87) 569 10 19, w. 21 lub (87) 562 72 41
 • Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, oświaty i działalności gospodarczej (Bo) Aneta Dyczewska (87) 569 10 19, w. 21 lub (87) 562 72 41
 • Stanowisko pracy do spraw funduszy unijnych i krajowych oraz  inwestycji (In) Małgorzata Buraczewska (87) 569 10 19, w. 22 lub (87) 562 72 42
 • Stanowisko pracy do spraw drogownictwa, informatyki i informacji publicznej  (Dr) Tomasz Kardel (87) 569 10 19, w. 22 lub (87) 562 72 42
 • Stanowisko pracy do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozliczeń komunalnych (CZk) Agnieszka Brzozowska (87) 569 10 19, w. 25 lub (87) 562 72 45
 • Radca prawny (Rp) – Jerzy Lewczuk 087) 569 10 19

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych