URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Urząd Gminy Przerośl

ul. Rynek 2

16 – 427 Przerośl

tel. (87) 569 10 19

fax. (87) 562 72 32

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1515

www.przerosl.eu

sekretariat@przerosl.eu

ug_przerosl@op.pl

NIP 844-11-25-195

REGON 000539615

Konto: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001


Osoby pełniące funkcje kluczowe:


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy


Wójt - Marcin Brzozowski


Sekretarz Gminy – Maria Magdalena Bogdan


Referat Finansowy, którym kieruje Skarbnik Gminy – Grażyna Franko

 • Zastępca Skarbnika Gminy - Fn I
 • Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, płac i rozliczeń - Fn II
 • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat - Fn III
 • stanowisko pracy do spraw księgowości instytucji kultury i oświaty – Fn IV
 • stanowisko pracy do spraw płac i rozliczeń księgowości oświatowej – Fn V
   

Referat Inwestycji, którym kieruje Kierownik – In

 • Stanowisko do spraw funduszy unijnych i krajowych oraz inwestycji – In
 • Stanowisko do spraw zamówień publicznych - In I
   

Samodzielne stanowiska pracy

 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Stanowisko pracy do spraw obsługi rady gminy i bezpieczeństwa – Rg
 • Stanowisko pracy do spraw ogólnoorganizacyjnych – Or
 • Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego – Gn
 • Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i rolnictwa – Oś
 • Stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami i oświaty – Go
 • Stanowisko pracy do spraw drogownictwa, informatyki i obsługi inwestora – Dr

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Stanowiska obsługi

 • kierowcy autobusów
 • robotnicy gospodarczy
 • sprzątaczki

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych