URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Program Inwestycji Strategicznych – 5 022.000,00 zł dla Gminy Przerośl z Programu '' Polski Ład".


Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji trzech zadań:

1.      Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli.

Dofinansowanie: 2 112 250,00 zł.

2.      Rozbudowa dróg gminnych ( ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg, o dł. odcinka do 1 km ) w m. Przerośl, gm. Przerośl

            Dofinansowanie: 1 472 500,00 zł.

    3.   Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl, Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km.

            Dofinansowanie: 1 425 000,00 zł.


Program Inwestycji Strategicznych – 7 600.000,00 zł dla Gminy Przerośl z Programu "Polski Ład".


Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji Inwestycji:

1.      Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Przerośl     Dofinansowanie: 1 900 000,00 zł.

2.      Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gm. Przerośl.

            Dofinansowanie: 5 700 000,00 zł, obejmuje wykonanie :

przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego ulic: Krzysztofa Wiesiołowskiego, Jana Rydzewskiego, Konstantego Szlaszyńskiego i ulicy Strażackiej o dł.573 mb wraz z odwodnieniem oraz przebudowę chodnika po obu stronach jezdni na ul. Żabiej w Przerośli,

przebudowę drogi gminnej nr 101822B Zarzecze – Prawy Las, dł. odcinka 0,999 km na nawierzchnię asfaltową szerokości 4,5m, z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szer.min. 0,75 m,

rozbudowę dróg gminnych : 1. Nr 101844 B Kolonia Przerośl-Blenda o dł. ok 2,1 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości min.5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szer.min.0,75 m,

rozbudowę drogi  Nr 101806 B Łanowicze Małe-Pawłówka o dł. ok. 3,1 km na nawierzchnię asfaltową o szerokości min. 5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szer.min.0,75m.


W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych PGR Gmina Przerośl z Programu "Polski Ład" otrzymała dofinansowanie  w kwocie 1 078 000,00 zł na realizację inwestycji:


  • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych