URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Sławomir

Renkiewicz

SEKRETARZ
Franiciszek Bagiński
SKARBINK
Grażyna Franko

 1. Sylwester Milewski - zam. Śmieciuchówka, 42 l.
 2. Szymon Tomasz Szupień - zam. Kruszki, 34 lata,
 3. Kazimierz Leończuk - zam. Łanowicze Małe, 38 lat,
 4. Adam Stopko- Stara Pawłówka, 39 lat,
 5. Sławomir Serafin- zam. Blenda, 60 lat,
 6. Anna Puza- zam. Przełomka, 41 l.,
 7. Wiesław Radzewicz - zam. Romanówka, 62 l.
 8. Marek Wiśniewski - Marek Wiśniewski, zam. Rakówek, 37 lat,
 9. Adam Bytowski - 28 l., zam. Nowa Przerośl
 10. Kamil Podziewski - 33 l., zam. Prawy Las,
 11. Monika Wolińska - 27 lat, zam. Kolonia Przerośl,
 12. Piotr Zygmunt Dyczewski - 60 l., zam. Przerośl,
 13. Andrzej Kowalewski - zam. Przerośl, 58 l.
 14. Damian Samsel - zam. Przerośl, 30 lat,
 15. Maria Jolanta Gajda – Pstrzoch - zam. Przerośl, 48 lat.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych