URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Komisje Rady Gminy:


Komisja Rewizyjna


 1. Milewski Sylwester - Przewodniczący;
 2. Stopko Adam - Wiceprzewodniczący;
 3. Serafin Sławomir - Członek
 4. Kowalewski Andrzej - Członek

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bytowski Adam - Przewodniczący
 2. Szupień Szymon - Wiceprzewodniczący
 3. Gajda - Pstrzoch Maria Jolanta - Członek
 4. Podziewski Kamil - Członek
 5. Puza Anna - Członek
 6. Samsel Damian - Członek
 7. Wiśniewski Marek - Członek


Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 1. Kowalewski Andrzej - Przewodniczący
 2. Podziewski Kamil - Wiceprzewodniczący
 3. Radzewicz Wiesław - Członek
 4. Serafin Sławomir - Członek
 5. Szupień Szymon - Członek
 6. Wiśniewski Marek - Członek


Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej


 1. Wolińska Monika - Przewodniczący
 2. Milewski Sylwester - Wiceprzewodniczący
 3. Gajda - Pstrzoch Maria Jolanta - Członek
 4. Puza Anna - Członek
 5. Radzewicz Wiesław - Członek
 6. Samsel Damian - Członek
 7. Stopko Adam - Członek

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych