URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Położenie Przerośli w okolicy pełnej rynien jeziornych i w pobliżu najwyższych wzniesień pojezierza Suwalskiego zadecydowało, iż jest ona doskonałym punktem wypadowym i bazą wycieczek udających się do najciekawszych miejsc na tym terenie. Do czasów II wojny światowej Przerośl położona była w odległości około 3 km od granicy z Prusami Wschodnimi i wchodziła w skład całego łańcucha bliźniaczo do siebie podobnych osad, rozlokowanych wzdłuż tej granicy w odległości do 5 km od niej. Osady tę to Przerośl, Filipów, Bakałarzewo, Raczki są od siebie oddalone po około 10 – 20 km i mają po drugiej stronie byłej granicy Prus swoje odpowiedniki w postaci miejscowości: Żytkiejmy, Borawskie, Dubeninki, Mieruniszki, i Cimochy. dawny ważny trakt prowadzący przez te osady z centrum Polski ku Litwie utracił obecnie swoje znaczenie i przesunął się bardziej na południe. Tylko odcinek prastarej drogi łączącej Przerośl z Wiżajnami i Filipowem został dobrze zagospodarowany, ale jego znaczenie jest już tylko lokalne. obecnie funkcję ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych przejęły drogi biegnące prostopadle do byłej granicy z Prusami i łączące Suwałki z gołdapią i Augustów z Ełkiem.

Przerośl położona jest nad samą krawędzią pięknej rynny jezior przeroślanskich, naniesionych na wąską tasiemkę rzeczki Bludzi przy południowo – wschodnim brzegu jeziora Kościelnego. Prowadzą stąd nie znakowane i nie zagospodarowane szlaki turystyczne w kierunku najbardziej atrakcyjnych miejsc w Puszczy Rominckiej, na Szeskich Wzgórzach, w Suwalskim Parku Krajobrazowym i na szlaku rzeki Rozpudy. W odległości około 4 km na północ od osady, w malowniczej dolinie Błędzianki leżą Stańczyki – prawdziwa perła wśród pojeziernych krajobrazów. Prowadzi do nich droga na jedyną w swoim rodzaju rynną jeziora Bocznego. Około 2 km dalej rozciąga się duży i bogaty w zwierzynę łowną kompleks nadgranicznej Puszczy Rominckiej. Około 10 km na wschód od Przerośli leży najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, mające 108 m głębokości. Otacza je przepiękny teren pokryty polodowcowymi wzgórzami, głazowiskami, z wielką ilością dolin i rynien jeziornych oraz kompleksami lasów, stanowiących pozostałości dawnej puszczy pojaćwieskiej. 6 km od Przerośli, wzdłuż starego traktu prowadzącego do Filipowa, ciągnie się potężna dolina spławnej rzeki Rospudy, przecinającej całe Pojezierze i uchodzącej do jezior augustowskich. Na południowy zachód od Przerośli, w odległości około 6 km leży w głębokiej rynnie urocze i szalenie ciekawe Rospuda Filipowska. Na wschód od osady na odcinku około 12 km ciągnie się rozległy kompleks bagien łowieckich. Pod wsią Łanowicze leży w nim zarastające je jezioro Łanowickie. Tworzy ono razem z otaczającymi je bagnami doskonałą ostoję dla ptactwa wodnego.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych