URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Informujemy o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo Nasze Szwederowo zimowisku dla 100 dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie 20 stycznia - 29 stycznia 2020 r.

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa podlaskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców. .

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane zostaną kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia transport uczestników i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 299 złotych od dziecka (jeden z rodziców ubezpieczony w KRUS) w turnusie 10-dniowym.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej  i KRUS w Warszawie.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 502-626-171.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych