URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przerośl

W związku z obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość  i wyrozumiałość w związku z odśnieżaniem dróg na terenie naszej gminy.

Drogi na terenie gminy Przerośl dzielimy według własności na Powiatowe oraz Gminne.

Na drogach powiatowych obowiązuje:

V standard utrzymania - czyli jezdnia odśnieżona   w   miejscach   zasp,   odśnieżony   co   najmniej   jeden   pas   ruchu   z wykonaniem   mijanek. Jezdnia   posypywana   na   odcinkach   decydujących   o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

Wszelkie informacje o odśnieżaniu dróg powiatowych można uzyskać pod nr tel. 87 565 70 85, wew. 23.

Na drogach gminnych obowiązuje:

IV standard utrzymania - ( miejscowość   Przerośl ) jezdnia   odśnieżona   na   całej   szerokości,   jezdnia   posypywana   na   odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.    

oraz

V standard utrzymania - (sołectwa Gminy   Przerośl ) jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem   mijanek.    Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

Wszelkie informacje o odśnieżaniu dróg gminnych można uzyskać pod nr tel. 87 562 72 42.

Mając   na   uwadze   znaczenie   komunikacyjne   cała   sieć   dróg   gminnych   została podzielona na dwie grupy odśnieżania:

I kolejności odśnieżania - obejmuje drogi  gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Przerośl tj. drogi dojazdowe do szkół, trasy busów gminnych, trasy samochodów ciężarowych współpracujących z  rolnikami.

II   kolejności   odśnieżania   -      to   wszystkie   drogi gminne  dojazdowe   do poszczególnych domostw w danym sołectwie.

W   związku   z   prowadzoną   akcją   zima   oraz   występującymi   trudnościami   z odśnieżaniem prosimy o niepozostawianie samochodów wzdłuż dróg, ciągów komunikacyjnych i chodników. Zaparkowane samochody utrudniają przejazd służb drogowych, skutkiem czego te odcinki nie będą odśnieżane.

W tegorocznym sezonie zimowym 2020/2021 odśnieżanie dróg zapewnia firma Zakład Przetwórstwa Drzewnego Eksport-Import   Mirosław   Mikielski,   Dzierwany   3,   16-407   Wiżajny    oraz trzy pojazdy będących na stanie wyposażenia gminy - dwa ciągniki i koparka.

Przyjmuje się , iż łączny czas jednokrotnego odśnieżenia wszystkich dróg wynosi od 8 do 12 godzin, w przypadku obfitych i ciągłych opadów, czas może ulec wydłużeniu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku odśnieżania oraz posypywania przyległych do nieruchomości chodników jak i usuwania zalegającej warstwy śniegu z dachów budynków.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych