URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE.

Na System IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:
  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (Centralna Baza Danych),
  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (świnie),
  • Paszporty bydła,
  • Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt,
  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Skomputeryzowana baza danych (Centralna Baza Danych Systemu IRZ) jest tworzona jako sieciowy system informatyczny, zintegrowany z systemem IACS (systemem ZSZiK), oparty o struktury terytorialne ARiMR, Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe.

W bazie danych Systemu IRZ gromadzone są informacje na temat:

  • Posiadaczy zwierząt (rejestr producentów)
  • Zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib stad)
  • Przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt).

Dane zawarte w bazie danych systemu IRZ pozwalają na śledzenie historii życia zwierząt z gatunków bydło, owce, kozy i świnie.


Portal IRZ dostępny jest pod adresem: https://sso.arimr.gov.pl/auth/realms/ewniosekplus/protocol/openid-connect/auth?client_id=irzplus&redirect_uri=https%3A%2F%2Firz.arimr.gov.pl%2F&state=98299254-3956-4f38-973f-c070d2ed4851&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=19e4a9f8-9080-4ac3-aa58-660ff2b76a85

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych