URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

I N F O R M A C J A

W terminie do 22 maja 2023r. przyjmowane są wnioski o zakup preferencyjny węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej frakcji orzech, groszek workowany i groszek luz.

1.    Ilość węgla do sprzedaży końcowej frakcji orzech 19,01 ton w cenie 1600,00 zł za tonę.

2.    Ilość węgla do sprzedaży końcowej frakcji groszek luz 0,04 ton w cenie 1600,00 zł za tonę.

3.    Ilość węgla do sprzedaży końcowej frakcji groszek workowany 12,5 ton w cenie 1825,00 zł za tonę.


Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Miejsce przyjmowania wniosków:

Urząd Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16- 427 Przerośl – pok. nr 2 w godzinach 7.15-15.15 (tel. 087 562 72 45)


Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych