URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

STANOWISKO
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
ORAZ WÓJTÓW GMIN POWIATU SUWALSKIEGO
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu DK Nr 8
skierowane do PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO PREZESA RADY MINISTRÓW


Zarząd Powiatu w Suwałkach oraz Wójtowie Gmin Powiatu Suwalskiego z zaniepokojeniem przyjmują docierające informacje o rozpatrywaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad wariantu zaprojektowania, a następnie przebudowy drogi krajowej (DK) Nr 8 do kategorii drogi 2+1. Zarząd Powiatu w Suwałkach wraz z Wójtami Gmin stoi na stanowisku, iż obecnie istniejąca i funkcjonująca DK Nr 8 winna stać się docelowo częścią drogi ekspresowej Via Carpatia.

Za budową drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów - Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8 przemawia wiele niepodważalnych argumentów, a jako jeden z podstawowych należy uznać czynnik społeczny. Dla społeczności lokalnej miasto Białystok jest siedzibą wielu podmiotów i instytucji, z którymi mieszkańcy powiatu suwalskiego utrzymują stały osobisty kontakt. Przede wszystkim spora część ludności korzysta z usług publicznej służby zdrowia, której specjalistyczne szpitale i przychodnie mają swoją siedzibę w Białymstoku. Mieszkaniec powiatu suwalskiego otrzymując skierowanie na specjalistyczne leczenie szpitalne lub specjalistyczne badania lub konsultacje w specjalistycznej poradni chciałby sprawnie, szybko i bezpiecznie uzyskać określone świadczenia medyczne.

Kolejną ważną przesłanką jest struktura administracyjna organów administracji publicznej. Miasto Białystok jest ośrodkiem administracyjnym, w którym ulokowanych jest wiele administracyjnych organów odwoławczych i sądowych. Mieszkańcy powiatu suwalskiego posiadający niezbywalne prawo do odwołania się lub do zaskarżenia decyzji administracyjnych mogą wyrażać wolę osobistego uczestniczenia w przeprowadzanych przez właściwe organy lub sądy rozprawach. Również w wielu przypadkach Białystok jest siedzibą organów pierwszej instancji w sprawach dotyczących osób fizycznych. Przy tej argumentacji należy zauważyć, iż mimo postępującego elektronicznego załatwiania indywidualnych spraw obywateli i działań na rzecz wykluczenia cyfrowego, wielu obywateli z różnych względów woli osobisty kontakt z urzędem.

Na uwagę zasługuje również czynnik gospodarczy przejawiający się w głównej mierze sprawnym transportem. Sprawny i bezpieczny, a przede wszystkim terminowy transport materiałów jest ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania wielu lokalnych przedsiębiorców, dających podstawę do ich dalszego rozwoju.

Przedstawiona koncepcja budowy drogi ekspresowej Białystok – Augustów - Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8 stanowić będzie spójność infrastruktury drogowej województwa podlaskiego zapewniającą rozwój jego północnej części, dając jednocześnie możliwość pozostałym mieszkańcom do korzystania z jej walorów turystycznych i krajobrazowych.

Jednakże najistotniejszym argumentem przemawiającym za powyższym rozwiązaniem są względy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duże natężenie przemieszczania się pojazdów (w znacznej części transportu ciężarowego) stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zarząd Powiatu w Suwałkach z dużym zainteresowaniem i satysfakcją zapoznał się z treścią interpelacji Pana Posła Jarosława Zielińskiego skierowanej w dniu 19 stycznia 2021 r. do Pana Mateusza Morawieckiego planowanego układu komunikacyjnego Województwa Podlaskiego, w tym planowanej przebudowy drogi krajowej Nr 8. Zarząd Powiatu w Suwałkach doceniając dotychczasowe działania Pana Posła na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, w tym sieci dróg lokalnych, w pełnej rozciągłości popiera stanowisko przedstawione w interpelacji, zaś wskazane argumenty uznaje za całkowicie zasadne.

Zarząd Powiatu w Suwałkach wraz z Wójtami Gmin Powiatu Suwalskiego liczy, iż przedstawione w wielu dokumentach argumenty uzyskają pełną akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadzą do zgodnego z powyższym stanowiskiem poprowadzenie drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów - Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8.

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH:


Witold Kowalewski - Starosta Suwalski
Artur Łuniewski – Wicestarosta
Andrzej Chlebus – Członek Zarządu


WÓJTOWIE GMIN POWIATU SUWALSKIEGO:
Stanisław Jacek Pietrukiewicz – Wójt Gminy Wiżajny
Tomasz Naruszewicz – Wójt Gminy Bakałarzewo
Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Kazimierz Urynowicz – Wójt Gminy Jeleniewo
Piotr Sinkiewicz – Wójt Gminy Rutka-Tartak
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki
Marcin Brzozowski – Wójt Gminy Przerośl
Mariusz Grygieńć – Wójt Gminy Szypliszki
Tomasz Rogowski – Wójt Gminy Filipów

Stanowisko do wiadomości otrzymują:
1) Pan Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych