URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Rozpoczęto Remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów  – Przerośl – granica województwa w km 5+800 – 6+800 oraz 7+250 – 8+190, obejmujący między innymi wykonanie:

a) Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza wg PN-EN, AC16W dla ruchu KR2 – wyrównanie lokalnych nierówności – 1019,4Mg; b) Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg PN-EN, AC11WS dla ruchu KR2 ogr. 4 cm – 10000,00 m2;

c) Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywowa 0/31,5 mm z domieszką 30% kruszywa łamanego o grubości 8 cm – 3370,00 m2;

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych