URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

07.10.2021 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki nastąpiło przekazanie 26 szt. opraw oświetleniowych. Stroną przekazująca była OSP Filipów reprezentowana przez Karola Szymańskiego - Prezesa oraz Tomasza Szymańskiego - druha OSP, stroną przejmującą z ramienia Gminy Przerośl reprezentowali Marcin Brzozowski - Wójt Gminy, Piotr Dyczewski - Przewodni Rady Gminy oraz Sylwester Milewski - Radny Gminy. Nie zabrakło również Zbigniewa Ślaskiego - właściciela Hurtowni Elektrycznej Elektromil i jednocześnie sponsora opraw. Otrzymane oprawy zostaną zamontowane w wybranych miejscach na terenie Gminy

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych