URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

20 laptopów i 1 komputer stacjonarny wraz z niezbędnym oprogramowaniem trafi do rodzin z terenu Gminy Przerośl. Sprzęt kupiły władze gminy w ramach dofinansowania z Programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

 Wartość zakupionego sprzętu to 52 500,00 zł.

Wójt Gminy Przerośl przekaże w formie darowizny sprzęt komputerowy, mieszkańcom którzy wnioskowali o to specjalnymi wnioskami.

Komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.

Przekazanie nastąpi w dniach 31.08-20.09.2022 r.

Sprzęt będzie służył dzieciom głównie do odrabiania lekcji oraz nauki zdalnej. Często rodzeństwo posiadało tylko jeden komputer, teraz dzięki programowi, każde z dzieci będzie miało swój.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” sfinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr 653/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych