URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Zamawiający Gmina Przerośl ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000 euro na ”Przebudowę drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem w miejscowości Przerośl”. Całość dokumentacji dostępna jest pod linkiem: miniPortal (uzp.gov.pl)

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych