URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Szanowni Państwo

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Załącznika 2/2a/2b w aktualnej wersji programu (tj. obowiązującej od 3 stycznia 2023 r.) kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno są kosztem kwalifikowanym w ramach programu „Czyste Powietrze” pod warunkiem:

- złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na pellet/zgazowujący drewno,

- wystawiania faktury,

- montażu kotła

w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Kotły zamontowane w późniejszym terminie lub z fakturą wystawioną po 30 czerwca 2023 r. nie będą mogły został rozliczone.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

- kosztów zakupu i montażu kotłów na pellet oraz zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie (tj. obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3),

- wniosków o dofinansowanie składanych we wcześniejszych wersjach programu (tj. przez 3 stycznia 2023 r.).

Warto również zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie dotyczące rozliczenia wniosków o płatność:

  1. W przypadku dotacji z prefinansowaniem, każda zawarta przez Beneficjenta umowa z wykonawcą powinna zostać rozliczona w całości w ramach jednego wniosku o płatność (nie ma możliwości rozliczania danej umowy w ramach kilku wniosków o płatność). Możliwe jest rozliczenie wszystkich umów z wykonawcami w ramach jednego wniosku.
  1. W przypadku dotacji na kompleksową termomodernizację dokument podsumowujący audyt energetyczny musi zostać dołączony do pierwszego wniosku o płatność. W tym obowiązkowo w wersji elektronicznej (plik excel) na stronie gwd, nawet jeżeli wniosek będzie składany w wersji papierowej.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych