URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wójt Gminy Przerośl informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu granatowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach tej umowy gmina pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 74 980 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych