URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

03 marca 2023 r. Wójt Gminy Przerośl Pan Marcin Brzozowski podpisał umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce”.

Wykonawcą robót jest Firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki.

Całkowity koszt prac objętych Umową to 1.073.508,68 zł.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 1.052.038,51 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/409/PolskiLad

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych