URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W dniu 28.06.2024 r. podpisano Umowę z Firmą Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki na realizację inwestycji dotyczącej rewitalizacji układu przestrzennego parku wiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków, działka nr 203, w m. Przerośl, gm. Przerośl.

Zamówienie obejmuje remont fontanny, zmianę nawierzchni chodnika na kostkę kamienną, posadowienie posągów drewnianych czterech założycieli miejscowości Przerośl, wykonanie wiaty rekreacyjnej, ustawienie głazu okolicznościowego (kamienia pamiątkowego), budowę 3 masztów, formowanie istniejących szpalerów drzew w parku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2024 r.

Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/1774/PolskiLad, kwota dofinansowania 490 000,00 zł.

Zadanie realizowane w 2024 r. przy udziale środków pochodzących z Budżetu Województwa Podlaskiego, kwota dofinansowania 200 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 705 950,00 zł brutto.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych