URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W dniu 05 lipca 2024 r. podpisano Umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl.

Zamówienie obejmuje m. in.:

1.      budowę dróg dla pieszych w obszarze od ul. Rynek (plac handlowy), w kierunku szkoły, a następnie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Jaćwież” w Przerośli,

2.      budowę dróg dla pieszych w ciągu ul. Zusenkowskiej (w części objętej dokumentacją projektową),

3.      budowę ciągu pieszo – jezdnego w kierunku boiska,

4.      przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni (ul. W. Radzymińskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Grodzieńskiego do skrzyżowania z ul. Dworną.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2024 r.

Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/1658/PolskiLad.

Wartość inwestycji: 1 273 471,40 zł brutto

Kwota dofinansowania: 1 248 001,97 zł brutto.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych