URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wnioski składać należy w Biurach Powiatowych ARiMR w terminie od 09 do 30 września.

Pomoc przeznaczona jest dla rolników prowadzących określone kierunki produkcji zwierzęcej oraz dla rolników prowadzących uprawy pod osłonami.

O pomoc ubiegać się mogą rolnicy, którzy w dniu 01.03.2020 utrzymywali co najmniej 3 sztuki samców bydła w wieku 1 – 2 lat i/lub 3 szt. samic bydła w wieku powyżej 2 lat w typie użytkowym mlecznym lub kombinowanym; 10 szt. samic owcy lub 5 szt. samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy

Pomocą objęci są rolnicy, którzy posiadali na dzień 01.03.2020 co najmniej 1 świnię i do 15 lipca i zgłosili urodzenie we własnym gospodarstwie co najmniej 21 sztuk prosiąt.

Wsparcie przeznaczone jest również dla hodowców drobiu, jeżeli na dzień 01.03.2020 posiadali co najmniej 1000 szt. kurcząt, gęsi lub indyków rzeźnych i dokonali sprzedaży drobiu do uboju w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2020. O pomoc ubiegać się mogą także rolnicy zajmujący się produkcją jaj wylęgowych kur rzeźnych posiadający na dzień 01.03.2020 co najmniej 1000 szt. niosek.

Pomoc przewidziana jest również dla producentów roślin ozdobnych, którzy w 2020 prowadzili produkcję w ogrzewanych szklarniach  (powierzchnia uprawy co najmniej 25 m2)  lub foliach (powierzchnia uprawy co najmniej 50 m2).

Kwota pomocy wynosi od 1000 zł do 30000 zł zależnie od skali i kierunku produkcji.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy PODR w Szepietowie oraz pracownicy biur powiatowych ARiMR. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie www.arimr.gov.pl

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych