URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Szanowni Samorządowcy,

         Zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Ta odpowiedzialna misja obejmuje wyposażenie uczniów w rzetelną, obiektywną wiedzę z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i społecznych, rozwój ich umiejętności poznawczych oraz ukształtowanie systemu wartości moralnych i patriotycznych. Często stawiamy pytanie, a szczególnie czynimy to u progu nowego roku szkolnego, jakie drogi najskuteczniej prowadzą do realizacji tych celów. Wszystko w tym procesie jest ważne - programy, podręczniki, warunki nauki i wyposażenie szkół, ale - mimo łatwiejszego niż kiedykolwiek  dostępu do informacji - nic nie jest w stanie zastąpić roli nauczyciela. Dlatego powinniśmy otaczać nauczycieli i wychowawców szacunkiem, by ich autorytet był wzorem i przewodnikiem dla młodych ludzi.

            Z serca życzę, aby rok szkolny 2022/2023 przyniósł wszystkim satysfakcję i oczekiwane efekty edukacyjne. Wspierajmy środowisko oświatowe w rozważnej trosce o to, aby w polskich szkołach  młodzi ludzie dojrzewali do dorosłego życia z jak najszerszymi horyzontami intelektualnymi, wrażliwą otwartością na drugiego człowieka i świat, umiejętnością samodzielnego myślenia i odpornością na wszelkie epistemologiczne i aksjologiczne manipulacje.


                    Łączę wyrazy szacunku i edukacyjne pozdrowienia

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej


1 września 2022 roku                      

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych