URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza zdolną, zaangażowaną młodzież posiadającą pasję do fotografowania oraz kręcenia krótkich filmów do wzięcia udziału w konkursie poświęconym projektom zrealizowanych ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Chciałabyś/ -byś zwiedzić ciekawe miejsca w województwie podlaskim, a przy okazji za swoje poświęcenie otrzymać nagrody w kategoriach:

krótkometrażowy film promocyjny (w jakości HD o długości nie przekraczającej 90 sekund):

I miejsce - nagroda w wysokości 1.500,00 zł brutto

II miejsce - nagroda w wysokości 1.000,00 zł brutto

III miejsce - nagroda w wysokości 500,00 zł brutto


fotografia (w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI i rozmiarze do 5 MB):

I miejsce - nagroda w wysokości 1.500,00 zł brutto

II miejsce - nagroda w wysokości 1.000,00 zł brutto

III miejsce - nagroda w wysokości 500,00 zł brutto


      ZŁÓŻ FORMULARZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ JUŻ DZIŚ. NIE CZEKAJ.

1. Termin, miejsce i forma składania prac konkursowych:

I etap - przyjmowanie drogą elektroniczną zgłoszeń do udziału w konkursie od 1 sierpnia do 14  sierpnia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej ksow@wrotapodlasia.pl;

II etap - nadsyłanie prac konkursowych do 30 września 2019 r.

Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z nagranymi materiałami na płycie CD/DVD na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


ul. Jana Kilińskiego 16


15-089 Białystok z adnotacją:


„PROW okiem fotoreportera”.

2. Wybrane założenia konkursu:

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każdy zarówno amator jak i profesjonalista pod warunkiem, iż w momencie zgłoszenia do konkursu nie ukończył 25 roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego. Ponadto osoby zainteresowane konkursem muszą wypełnić jeden z dostępnych dokumentów: formularz dotyczący osób pełnoletnich lub formularz dotyczący osób niepełnoletnich.

2.2. Uczestnik konkursu może złożyć prace w obydwu kategoriach lub w jednej wybranej.

2.3. W wybranej przez uczestnika kategorii/-iach można złożyć maksymalnie 10 zdjęć lub 2 filmy promocyjne prezentujące treści związane tematycznie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w postaci prezentacji operacji, które zostały zrealizowane
w ramach Programu

3. Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie można uzyskać w godzinach 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy ul. Jana Kilińskiego 16, za pośrednictwem poczty elektronicznej ksow@wrotapodlasia.pl oraz numerem telefonu (085) 66 54 207.

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora lecz nie później niż do 30.11.2019 r.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz osoby pełnoletnie

3. Formularz osoby niepełnoletnie


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych