URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

„Rolniku nie daj się kleszczom!” tak brzmi hasło kolejnej kampanii prewencyjne jKRUS, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, obecnie najczęściej odnotowywanych chorób zawodowych rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na przestrzeni ostatnich 10lat odnotowała ponad dwukrotny wzrost liczby wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową zakaźną, boreliozą. W 2009roku odnotowano 132 przypadki zakażenia tą chorobą, natomiast w 2019 roku 282. Kasa od wielu lat prowadzi działania prewencyjne,ukierunkowane na propagowanie wśród rolników wiedzy o sposobach ograniczenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze oraz zasadach postępowania w przypadku,gdy do niego dojdzie. Rolnicy,podobnie jak leśnicy,z uwagi na miejsce i charakter pracy,szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad, które to ryzyko minimalizują. Pamiętajmyo:

  • szczelnym okrywaniu ciała (koszula z długim rękawem, zasłaniająca dekolt, spodnie z długimi nogawkami, długie skarpety, kryte buty, nakrycie głowy)szczególnie podczas wykonywania prac na użytkach zielonych oraz w lesie i stosowaniu ubrań w jasnym kolorze, gdyż łatwiej na nich dostrzec kleszcze;
  • niesiadaniu bezpośrednio na trawie, pniu itp.;
  • chodzeniu po przetartych szlakach unikaniu wysokich traw i zarośli;
  • wzmożonej ostrożności w okresach szczególnej aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem; stosowaniu środków odstraszających kleszcze, tzw. repelentów;
  • dokładnym sprawdzeniu całego ciała po powrocie do domu z miejsc, gdzie bytują kleszcze.


Uwaga!Jeżeli na skórze znajdziesz żerującego kleszcza,usuń go jak najszybciejsamodzielnie, bądź u lekarza!


Jak usunąć kleszcza w domu?

  • wysterylizować spiczastą pęsetę bądź kartę do usuwania kleszczy;
  • uchwycić pajęczaka jak najbliżej powierzchni skóry; delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia i wyciągać, widoczna będzie jego głowa;
  • po wyjęciu kleszcza umieścić go na kartce i sprawdzić, czy został usunięty w całości,
  • miejsce po usunięciu kleszcza przemyć środkiem odkażającym,
  • po usunięciu kleszcza dokładnie umyć ręce, najlepiej mydłem antybakteryjnym.


Uwaga! W przypadku wystąpienia rumienia, opuchlizny lub objawów grypopodobnych należy jak najszybciej udać się do lekarza i koniecznie poinformować o pokąsaniu przez kleszcza!!!


Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty w całości,lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boreliozy mylone są często ze stanami grypowymi. Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który pojawia się na skórze,wokół miejsca ukąszenia.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje rolnikom karty do usuwania kleszczy zawierające krótką informację z instrukcją postępowania w przypadku ugryzienia przez kleszcza.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych