URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

KOMUNIKAT

w sprawie ograniczenia pracy

Urzędu Gminy Przerośl

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli
od 17 marca 2020 r. do odwołania


Szanowni Państwo,


Z uwagi na szybko rozprzestrzeniające się zarażenia koronawirusem (COVID-19) oraz wprowadzenie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się ograniczenia w obsłudze Interesantów  w Urzędzie Gminy i GOPS jak poniżej:


I. Od wtorku tj. 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd będzie przyjmował Interesantów wyłącznie w następującym zakresie:

·        rozliczenie poboru podatku przez Sołtysów

·        rejestracja zgonu

·        odbiór dowodu osobistego,

·        zawieszenie działalności gospodarczej.

Przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy Przerośl konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia czy załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa.

Wejście do Urzędu będzie możliwe wyłącznie pojedynczo. Interesanci będą wpuszczani przez pracowników Urzędu.

W wejściu do Urzędu będą dostępne do pobrania druki wniosków, podań.

Dokumenty, które Interesanci będą składać do Urzędu proszeni są o pozostawienie ich w skrzynce pocztowej w wejściu Urzędu.

Załatwienie pozostałych spraw rekomendujemy poprzez wykorzystanie

- drogi elektronicznej sekretariat@przerosl.eu ,

- platformę ePUAP qbypj6211v/skrytka

 - telefonicznie na sekretariat  87 569 10 19

Mogą wystąpić utrudnienia, ze względu na nieobecność części pracowników oddelegowanych na polecenie Wójta Gminy Przerośl do pracy zdalnej lub sprawujących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych.


Numery telefonów do pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

WYKAZ STANOWISK

NR BEZPOŚREDNI

 

WÓJT

87 562 72 33

SEKRETARZ

87 562 72 36

SEKRETARIAT

87 569 10 19

INWESTYCJE DROGI

87 562 72 42

OBSŁUGA RADY GMINY, OBRONA CYWILNA

87 562 72 46

USC, DOWODY OSOBISTE, GOSPODARKA ODPADAMI

87 562 72 45

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

 

SKARBNIK GMINY

87 562 72 34

PODATKI, PŁACE

87 562 72 47

GOSPODARKA GRUNTAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

87 562 72 41

KIEROWNIK GOPS

87 562 7244

PRACOWNICY SOCJALNI

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE

87 562 7243


II. Kasa Urzędu będzie nieczynna, płatności proszę dokonywać internetowo lub w placówkach bankowych na poniższe numery kont:

-  do opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania:

       Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Przerośl   


88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001


- do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci)            

       Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Przerośl  


15 9367 0007 0040 0400 0635 0052


-  do wpłat wadiów w przetargach prowadzonych przez Urząd Gminy Przerośl 

         Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Przerośl  


61 9367 0007 0040 0000 0635 0002


III. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl i Wójta Gminy Przerośl.


Za utrudnienia przepraszamy.


                                       Wójt Gminy

                                                /-/Marcin Brzozowski


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych