URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wójt Gminy Przerośl informuje, iż w terminie do dnia 30.06.2021r. można składać w tutejszym urzędzie wnioski o zmniejszenie długości linii ochronnej od zbiorników wodnych dla nieruchomości prywatnych, położonych na terenach Obszarów Chronionego Krajobrazu:

 „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” - Rzeka Czarna Hańcza, Rzeka Zuśnianka, Rzeka Błędzianka, Jezioro Hańcza, Jezioro Łanowicze.

 „Doliny Błędzianki” - Rzeka Błędzianka, Rzeka Bludzia, Jezioro Boczne, Jezioro Kościelne, Jezioro Krzywe, Jezioro Przystajne.

Aktualnie na terenie wyżej wymienionych obszarów obowiązuje m.in. zakaz budowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

W związku z powyższym proszę o podanie uzasadnienia zamiaru i sposobu użytkowania własnej nieruchomości z uwagi na dokładną analizę potrzeby zmniejszenia długości linii ochronnej od zbiorników konkretnej nieruchomości przez Departament Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w związku z tym nie wszystkie wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości mogą być pozytywnie rozpatrzone.

Uwaga!

Wnioski wypełnione niestarannie (np. brak należytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego, itp.) oraz wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. 

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie  Urzędu Gminy Przerośl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przerośl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przerośl w pokoju nr 14 lub pod numerem telefonu 87 562 72 37.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych