URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Spisowego od dnia 10.10.2020 r. istnieje możliwość realizacji spisu rolnego w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych. Należy jednak pamiętać, iż wyjście w teren rachmistrza jest dobrowolne i może być realizowane na warunkach określonych w „Zasadach realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”,  (w załączeniu). W związku z tym, bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi Zasadami. Proszę także o przestrzeganie zasady, zgodnie z którą respondent może wyrazić wolę realizacji wywiadu w formie telefonicznej, wówczas należy zrealizować spis w tej formie.

Formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu)


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych