URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Informacja dotycząca dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych – dodatkowy nabór wniosków

W związku z oszczędnościami środków alokacji z realizacji projektu pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii oraz dostępnymi środkami grantowymi, Wójt Gminy Przerośl ogłasza dodatkowy nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym, Gmina Przerośl od dnia 01.02.2023 r. od godz. 8:00 do dnia 08.02.2023 r. do godz. 15:00 będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Regulamin naboru oraz wniosek o grant są do pobrania na stronie internetowej Gminy. W pierwszej kolejności będą obsłużeni Wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2019 roku. Równocześnie będzie tworzona lista rezerwowa dla chętnych, którzy takiej deklaracji nie złożyli.

Projekt zakłada wykonanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych – liczba instalacji uzależniona jest od dostępnej alokacji, a planowana wartość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do projektu zostanie upubliczniona poprzez jej zawieszenie na stronie Urzędu Gminy Przerośl. W przypadku wyczerpania alokacji przez mniejszą ilość instalacji PV niż założono, granty będą przyznawane zgodnie z listą rankingową.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe zasady przyznawania grantów znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych