URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Gmina Przerośl pozyskała 622 527,60 w złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo - jezdnego wraz w placami manewrowymi i oświetleniem o dł. 629,97 mb w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl". Łączna kwota inwestycji wynosi 1 287 810, 00. Pozostała część wydatków w wysokości 665 282,40 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych