URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Od zakończenia II Wojny Światowej kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych oraz cywilnych specjalistów wzięło udział w licznych misjach wojskowych, pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie.

 Polska flaga powiewała w Korei, Egipcie, Kambodży, Syrii, Bośni i Hercegowinie, Czadzie, Kosowie, Iraku, Afganistanie, Republice Środkowoafrykańskiej i innych krajach na różnych kontynentach. Służba poza granicami kraju jest trudna i niebezpieczna, a wszystkim biorącym udział w operacjach towarzyszy na co dzień zagrożenie życia. Ponad 120 osób nie wróciło z misji – im należy się pamięć. A tym, którzy wrócili – szacunek i wsparcie.
W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień Weterana w Polsce po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy 29 maja 2012 roku. Dzięki ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2019.1569 t.j.), osoby, które brały udział w misjach i zostały poszkodowane, uzyskują między innymi pomoc finansową i medyczną.


Oto uprawnienia przysługujące osobom posiadającym status weterana:
1.Bezpłatna pomoc psychologiczna, którą można uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych.
2. Bezpłatna pomoc prawna.
3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni).
4. Pierwszeństwo umieszczenia w Domu Weterana.
5. Pierwszeństwo umieszczenia w domu emeryta wojskowego oraz w Domu Weterana w przypadku nadania Ci Orderu Krzyża Wojskowego;
6. Przydzielenie zapomogi — po ukończeniu 65 lat;
7. Bezpłatne korzystanie z hali sportowej, siłowni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego;
8. Bezpłatny wstęp do muzeów państwowych;
9. Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych w charakterze weterana działań poza granicami państwa.
10. Możliwość skorzystania z miejsca zakwaterowania będącego w zasobach Agencji Mienia Wojskowego wraz z możliwością zakwaterowania opiekuna.
11. Asysta honorowa podczas pogrzebu.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych