URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Pawłówce.

Umowa nr PPA/000010/10/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Termin realizacji projektu: 27.11.2023 r.- 20.12.2023 r.

Dofinansowanie z PFRON: 35 756,00 zł.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania - montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Pawłówce, gm. Przerośl.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych