URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Gmina Przerośl otrzymała dofinansowanie :

1.    Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

w wysokości 50% na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem o dł. odcinka 629,97 mb w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl”, które będzie realizowane w 2021 r. Wartość przyznanego dofinansowania 1 095 874,03 zł.

2.    Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
w wysokości 330 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych zlokalizowanych w m. Przerośl przy ul. Rynek, montaż elementów małej architektury wraz z nasadzeniami roślinności”, które będzie realizowane w 2021 r. Wartość kosztorysowa zadania 472 366,00 zł.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych