URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Przedmiotem zamówienia było wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pawłówce usytuowanego na działkach nr 38/6 oraz w części na 39/11 zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SWZ.
Zakres robót obejmuje między innymi:
demontaż okładzin elewacyjnych zewnętrznych wraz z konstrukcją i ociepleniem - 352,74 m2,
- demontaż obróbek blacharskich,
- docieplenie ścian zewnętrznych parteru styropianem gr. 18cm – 352,74 m2 + ościeża 148,74 m2 + cokoły 173,36 m2 wraz z wyprawami elewacyjnymi,
- docieplenie ścian fundamentów styrodurem gr. 18 cm wraz z odkopaniem i zasypaniem ziemi oraz ułożeniem pionowej izolacji
z folii kubełkowej,
- dokonanie zmniejszenia krat studzienek okienek piwnicznych wraz z ich pomalowaniem i wykończeniem ścianek strukturą,
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,
- wymiana instalacji odgromowej - drut ocynkowany 8 mm w osłonie rurowej wraz z wykonaniem złączy kontrolnych i ułożeniem bednarki w wykopie,

- wymiana drzwi wejściowych.

Wartość dofinansowania wyniosła 438 630,00 zł a całkowita wartość inwestycji 445 518,96 zł

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych