URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru technicznego remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1092B (Filipów - Przerośl - granica województwa) o długości ok.2 km. Prace  obejmowały:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego

Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort jazdy.
Modernizacja  drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 293 716,14 zł. Całkowity koszt prac to kwota 594 920,39 zł. W kosztach remontu uczestniczyła Gmina Przerośl.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych