URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego powołał Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, który realizuje zadania z zakresu promocji pszczelarstwa wśród lokalnej społeczności i w całym regionie, wspierania tradycyjnej gospodarki pasiecznej, powszechnej edukacji rolników stosujących środki ochrony roślin, zachęcania do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich. Jednym z postulatów Członków Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa jest współpraca szeroko pojętego środowiska działającego na rzecz pszczelarstwa oraz opracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych