URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Gmina Przerośl realizuje projekt grantowy pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa podlaskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 267 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
•    zamieszkują na terenie województwa podlaskiego
•    mają ukończone 25 lat
•    nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe
•    nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa podlaskiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 7 obszarów tematycznych:
1.    „Rodzic w Internecie”
2.    „Mój biznes w sieci”
3.    „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.    „Działam w sieciach społecznościowych”
5.    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6.    „Rolnik w sieci”
7.    „Kultura w sieci"

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziału w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu, pok. nr 3, Urząd Gminy w Przerośli, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, sekretariacie Szkoły Podstawowej w Przerośli oraz sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pawłówce.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu.” Na jego realizację Gmina Przerośl pozyskała kwotę 149 520 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych