URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Franiciszek Bagiński
SKARBINK
Grażyna Franko

19.01.2019 r. w jednostkach OSP z terenu Gminy Przerośl odbyły się dwa zebrania sprawozdawcze (OSP Przerośl i OSP Rakówek) oraz jedno wyborcze (OSP Pawłówka), na którym powołany został Zarząd stowarzyszenia celem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Przerośl - Marcin Brzozowski, Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Dyczewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Kazimierz Leończuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach - Kazimierz Golubiewski oraz Tadeusz Chołko - prezes ZOP ZOSP RP. Podczas zebrań poruszano głównie tematy związane z aktualizacją składów poszczególnych Zarządów a także ustalono terminy zebrań wyborczych na dzień 15 lutego 2019 r. (dot. OSP Przerośl i OSP Rakówek).

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych