URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wójt Gminy Przerośl zaprasza na piknik integracyjny, który odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10.00, w związku ze zrealizowanym projektem pn.„Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez budowę placu zabaw w parku wiejskim w miejscowości Przerośl”.
Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 06/LGR-13/V/2019 z dnia 11.07.2019 r. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


 


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych