URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Franiciszek Bagiński
SKARBINK
Grażyna Franko

XVII Konkurs popularyzujący zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłasza XVII konkurs pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" zapraszając do udziału w nim autorów publikacji o tematyce prewencyjnej Kasy, upowszechnianych w 2011 roku w środkach masowej komunikacji.

Celem konkursu jest oddziaływanie poprzez mass media na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie w środowisku pracy rolników przyczyn wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

W edycji z 2010 roku w konkursie uczestniczyło 27 autorów. Tematykę konkursu zaprezentowali  w 100 publikacjach, w tym: 51 audycjach radiowych, 40 publikacjach prasowych i 9 telewizyjnych. Jury konkursu, powołane przez Prezesa Kasy, ogłosiło wyniki i laureatów w aktualnościach z 21 grudnia ub.r.

Tegoroczny konkurs trwa do 31 października 2011 r. Załączony regulamin przedstawia zasady udziału oraz nagrody pieniężne przewidziane w dwóch kategoriach publikacji - popularyzatorskich oraz problemowych, ocenianych wg trzech grup materiałów: prasowych  radiowych i telewizyjnych. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin XVII Konkursu Prezesa Kasy, pn. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych