URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

18 maja 2019 roku przy krzyżu przydrożnym we wsi Zarzecze po raz szesnasty na Koncercie Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone” spotkały się zespoły ludowe z powiatu suwalskiego, gołdapskiego oraz  oleckiego.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez księdza kanonika Janusza Chachulskiego proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli, połączona z poświęceniem pól wsi. Starym i tym współczesnym pieśniom Maryjnym, śpiewanym w dawnych czasach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych przysłuchiwali się mieszkańcy Zarzecza oraz okolicznych wsi.
Na uroczystość przybyli dostojni goście: Sekretarz Stanu w MSWiA, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński wraz z małżonką Lilianną, Wicestarosta Suwalski Artur Łuniewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Rafał Bukowski. Władze Gminy reprezentowali Wójt Gminy Marcin Brzozowski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Leończuk. Włodaże złożyli podziękowanie księdzu proboszczowi za pomoc w organizacji koncertu oraz modlitwę. Wyrazy wdzięczności przekazali także mieszkańcom Zarzecza za udział w uroczystości, za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w koncercie zespołom folklorystycznym za występy i propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Zespoły wystąpiły w następującej kolejności: Znaroku, Bagatela, Sidorowianki, Bakałarz, Rospuda, Uwrocie, Wigranie, Pogranicze, Przeroślaczki, Onegdaj, Zajączkowiaki, solistka Pania Anna Andruszkiewicz, Prząśniczki, Rominczanie, Przeroślaki, Szuwarki, Jarka, Szeszupiaki i Jezioranki.

Organizatorami koncertu byli Urząd Gminy w Przerośli, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli.
Śpiewy majowe były objęte patronatem Starosty Suwalskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych