URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

  Urząd Gminy Przerośl  uprzejmie informuje osoby zainteresowane, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie  zarządzenia  wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 28 lipca 2019r. (niedziela) w godz. 8.00 -18.00.

  Zachęcamy również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych ze swojej gminy.

  Kandydatem do Rady Powiatowej może być podatnik podatku rolnego, który zgłosi swoją kandydaturę wraz z listą osób popierających oraz oświadczeniem o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego do dnia 26 czerwca 2019r.  w Urzędzie Gminy pokój nr 6.

  Na pełnomocnika do spraw wyborów powołano Teresę Kramkowską pracownika Urzędu tel. 87 5627247.

  Więcej informacji na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej www.pirol.pl (INFORMACJE BIEŻĄCE  -WYBORY DO IZB ROLNICZYCH), gdzie znajdują się również niezbędne formularze.


  Pismo do Urzędów Gmin w sprawie wyborów do Izb


  Druki do pobrania


  ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ


  Uchwały Wyborcze


  Ulotka wyborcza

    WÓJT

                                                                               /-/ Marcin Brzozowski

    Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych