URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

27 września 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia promes udzielenia dotacji na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie województwa podlaskiego.

W uroczystości wzięli udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski, włodarze gmin oraz prezesi i członkowie OSP.

WFOŚiGW w Białymstoku, w ramach programu Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska rozdysponował środki finansowe, które umożliwią doposażenie jednostek, a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc. W ramach dofinansowania Gmina Przerośl otrzymała prądownicę strażacką, radiotelefony cyfrowe (4 szt.), ubranie specjalne GOLD, buty strażackie (8 szt.), drabinę nasadkową, rękawice strażackie (8 szt.) oraz latarkę.

Środki finansowe trafiły do ośmiu jednostek. Dofinansowanie otrzymały dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna z Płociczna, Przerośli, Potaszni, Bociek, Narewki, Kolna, Wasilkowa i Zabłudowa. Promesy i symboliczne czeki na zakup sprzętu przekazał Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ostatnich 4 latach, tj. 2016–2019 przeznaczył na bezzwrotne dofinansowanie straży ponad 16 mln złotych, co znacznie przewyższa wysokość dotacji w znacznie dłuższym okresie 2000–2015.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych