URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wójt Gminy Przerośl w załączeniu przedstawia „Raport o stanie Gminy Przerośl w 2018 roku”. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem proszeni są o złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy przedstawić w sekretariacie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 maja 2019 r.
Rada Gminy Przerośl rozpatrzy raport na sesji Rady Gminy, która odbędzie w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 9:00 .

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych