URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Mając na uwadze przeprowadzone spotkanie z udziałem Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku, informuję mieszkańców o możliwości budowy sieci gazowej w miejscowości Przerośl.

          Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, posiadających domy jednorodzinne proszę o wypełnienie ankiety, która ma na celu określenie ilości potencjalnych odbiorców gazu ziemnego. Ankieta nie jest wiążąca i nie decyduje o obowiązku podłączenia. Jest jedynie podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej oraz dalszych negocjacji z Polską Spółka Gazownictwa.

          Wzór ankiety można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Przerośl lub w siedzibie UG, pok. nr 3. Wypełnione ankiety należy składać do dnia 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Przerośl lub przesłać mailem na adres: kamil.rutkowski@psgaz.pl.


Przydatne informacje:


1. Obowiązki Przedsiębiorstwa gazowniczego wynikające z zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

- wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością na których będzie przebiegać sieć gazowa,

- wybudowanie sieci gazowej, wraz z przyłączami,

- zakup i zainstalowanie szafki gazowej, reduktora oraz gazomierza.


2.Obowiązki Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (Klienta) wynikające z zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

- dokonanie wpłaty opłaty za przyłączenie w wysokości około 1915,70 zł (netto), 2356,31 zł (brutto),

– dla przyłącza gazowego o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości do 15 mb,

- wykonanie projektu (wraz z pozwoleniem na budowę) oraz wybudowanie  wewnętrznej instalacji gazowej,

- zakup kotła gazowego c.o./c.w., kuchni gazowej.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych