URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.69.2019 zawartej w dniu 19 lipca 2019 roku w Białymstoku, Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w wysokości 12.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup prądownicy wodno - pianowej PWT 52 - 1 szt.(dla OSP Pawłówka), ubrania strażackie, koszarowe - 16 zestawów (z czego 8 szt. dla OSP Pawłówka i 8 szt dla OSP Rakówek), wąż tłoczony W42/20 - 5 szt., Wąż tłoczony W52/20  - 10 szt. oraz uzupełnienie zestawu ratowniczego PSP - 1 zestaw (dla OSP Przerośl).


Zakupione umundurowanie opłacono ze środków dotacji Województwa Podlaskiego.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych