URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Nowe zasady zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. (Dz.U. z 2018r. poz.2247)


Podobnie jak obecnie, stawka dopłat do paliwa rolniczego dalej będzie wynikała z powierzchni użytków rolnych posiadanych lub dzierżawionych przez rolnika, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha, ilości zużytego paliwa do produkcji rolniczej oraz stawki zwrotu akcyzy za ON, którą rząd określa co roku. W 2018 roku stawka określona przez rząd wynosi 1 złoty.


Pierwsza zmiana; zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego z 86 złotych za 1 ha do 100 złotych. Jeśli rząd utrzyma stawkę zwrotu akcyzy na poziomie 1 złotego, wówczas w 2019 roku rolnik będzie mógł otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze za każdy 1 ha użytków rolnych.


Druga zmiana; możliwość otrzymania dodatkowej dopłaty do paliwa rolniczego za chów lub hodowlę bydła. Środki za paliwo rolnicze, jakie otrzyma gospodarstwo utrzymujące bydło, będą wyliczane jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej przez rząd, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które utrzymywał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Zakładając, że rząd utrzyma stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 1 złotego, za każdą krowę(1DJP) rolnik otrzyma 30 złotych dotacji do paliwa, 24 złote do każdej jałówki do 1 roku(0,3 DJP) oraz 4,5 złotego za sztukę cieląt do 6 m-ca życia (0,15DJP). Tak samo pozostałe bydło według współczynnika DJP.


Trzecia zmiana;  to zmiana terminu, w którym rząd będzie musiał określić stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Do tej pory Rada Ministrów miała na to czas do 30 listopada każdego roku, a teraz będzie mieć czas do 31 grudnia każdego roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zdecydowało się wprowadzić dodatkowego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do gospodarstw utrzymujących pozostałe zwierzęta, jak np. świnie, owce, konie czy kozy.


Do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trzeba dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego przez ostatnie 6 miesięcy oraz oświadczenie o powierzchni posiadanych i dzierżawionych użytków rolnych.


Hodowcy bydła będą musieli z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskać zaświadczenie zawierające informację o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot akcyzy.


Pierwszym miesiącem w którym powyższe zmiany zaczną obowiązywać, będzie luty 2019 roku. To właśnie od 1 do 28 lutego rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku. Kolejny nabór wniosków na dotacje do paliwa rolniczego odbędzie się od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy to będzie można wnioskować o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zakupione od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych