URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Sławomir

Renkiewicz

SEKRETARZ
Franiciszek Bagiński
SKARBINK
Grażyna Franko

W związku z rezygnacją części osób z udziału w projekcie pn. ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl” uprzejmie informujemy, iż jest możliwość przystąpienia do wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Dostępne są następujące zestawy:

  • ·        zestaw A (1-3 osoby) — 2 wolne miejsca,
  • ·        zestaw B (4-5 osób) — 1 wolne miejsce,
  • ·        zestaw C (6-7 osób) montaż na budynku gospodarczym – 1 wolne miejsce.

Osoby zainteresowane montażem któregoś z zestawów kolektorów słonecznych proszone są o przybycie do tut. urzędu pokój nr 10 w celu złożenia stosownej deklaracji udziału w projekcie w terminie do dnia 09.11.2018 r.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych