URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

„Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2019 r.”


I.       Organizator konkursu.

       1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

       2. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

II.    Cele konkursu.


1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.

2. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.

3. Zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.

4. Rozpropagowanie piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.

5. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.

6. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.

III.   Warunki udziału w konkursie.


1.      Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich            i miejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):

- budynków mieszkalnych: domów, dworów, czworaków, dróżniczówek,

- budynków gospodarczych: spichlerzy, stodół, wozowni, maneży, itp.

- budynków użyteczności publicznej: dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib urzędów gminy, spichlerzy gminnych,

- budynków przemysłowych: wiatraków, młynów, kuźni itp.,

- zagród wiejskich i założeń dworskich.

2.      Do konkursu zgłaszamy obiekty powstałe do 1960 roku.

3.      W konkursie nie mogą uczestniczyć jednostki statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa - muzea, skanseny oraz kościoły, cerkwie, meczety i bożnice. 

Kapliczki i krzyże będące własnością związków wyznaniowych lub społeczności lokalnej nie mogą być zgłaszane do udziału w konkursie.

4.      Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone budynki nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

5.      Zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.


IV.  Oceny i nagrody.


       1. W skład jury wchodzą:

              - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

              - przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

              - przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku

              - przedstawiciele Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku

              - przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

              - przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej


2. Ocena obiektów będzie się opierać na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych

    większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:

- stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego

- zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych

- obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)

- otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku

Nagrody:

Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.

Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie.

W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć
w całości na ochronę dóbr kultury.

Terminy: przyjmowanie zgłoszeń do 17 maja 2019 roku, wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów do 12 lipca 2019 r., ocena zgłoszonych budynków przez jury do 30 sierpnia 2019 r., ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r.


Informacji o konkursie udziela:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

tel. (086) 2771 – 328 w. 30 w godz. 8-16., www.muzeumrolnictwa.pl

Udział w konkursie jest zgłaszany poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.


Adres wysyłki zgłoszeń:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych