URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Kolejny odcinek drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek został przebudowany.  Prace zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o. za cenę ofertową 2 159 153,64 zł brutto. Były to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa i  Powiatu suwalskiego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 2 km.
W wyniku  przebudowy droga z nawierzchni  żwirowej  została zmieniona na  warstwą bitumiczną co znacznie podwyższyło jakość przemieszczania się oraz bezpieczeństwo użytkowników.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dla Pana Starosty Suwalskiego oraz Zarządowi Powiatu za realizację zadania serdecznie dziękujemy.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych